Lærer

Stop Madspild kan tilrettelægges, så det kører som et længerevarende projektforløb over adskillige uger – med få ugentlige projekttimer. Det kan også afvikles mere intesivt – over kortere tid - og det kan integrere flere forskellige fag. Det vigtigste er blot: At eleverne får tid og mulighed for at sætte sig ind i både den journalistiske arbejdsmetode og emnet madspild. At de får tid til at lave research og interviews. At de får rum og hjælp til at danne redaktionsgrupper. Og at de får vejledning i forbindelse med projektforløbets medieproduktioner. Alle de fornødne materialer i projektet er gratis – og kan hentes her på hjemmesiden.

Som lærer kan du evt. starte et projektforløb ved at lade eleverne se den undervisningsdokumentar på 15 minutter, som ligger under fanen ’INFO’. Filmen viser en 9. klasse, der arbejder projektorienteret med madspild.

Derefter vil det være en fordel at sætte eleverne ind i den journalistiske arbejdsmetode med de fem små værktøjshæfter, der kan downloades som en enkelt pdf-fil på denne side. Brug det aktuelle fag til at indarbejde elevernes forståelse af fx nyhedskriterier, vinkler, kilder mv. Det er en god idé at lade eleverne øve sig på at formulere overskrifter til konkrete historier – samt at give dem en forståelse af, hvordan kildekritik kan praktiseres ifm. historierne. Når eleverne har fået en forståelse for den journalistiske metode, anvendes de journalistiske værktøjshæfter fortsat som både reference og praktisk værktøj i projektforløbet.

Tag derefter fat i de temahæfter om madspild, som også kan hentes på denne side. Temahæfterne indeholder opgaver, som sætter eleverne i gang med at arbejde med emnet – både individuelt – og i grupper. Opdel klassen i redaktioner, der svarer til deres interesser for de emner, der er repræsenteret i temahæfterne – eller efter deres valg af medie (print/artikel, radio eller TV). Sørg for at hver gruppe vælger en redaktionssekretær, der har en ledende rolle i forhold til både arbejdsopgaver og feedback på de endelige medieproduktioner.

Her på hjemmesiden er der masser af inspiration at hente til elevernes arbejde, men det er også vigtigt, at deres research, valg af kilder og interviews får dem væk fra skolebænken og ud i virkeligheden.

I forbindelse med projekterne kan projektgruppen bag Stop Madspild ofte være behjælpelige med at skaffe kontakt til nogle af vore samarbejdspartnere, så der opstår reportage- eller interview-muligheder. Vi vil også meget gerne have tilsendt elevernes medieproduktioner. Ud over at indgå i et samlet arkiv, vil vi nemlig også kunne bistå med hjælp til kontakt til medierne, så de bedste elevproduktioner har en chance for at blive bragt hos nogle af vore medie-samarbejdspartnere. Kontaktinformation til projektgrupppen findes under fanebladet 'INFO'.