Produktion

Stop Madspild tilbyder jer at arbejde med medieproduktion om madspild i et digitalt miljø. I opretter jer som brugere her i produktionsmiljøet, hvor systemet holder styr på redaktioner og arbejdsgrupper – samt på research, kildematerialer, aftaler, produktioner og offentliggørelse.
Læreren opretter holdet/klassen, og sender links ud til samtlige elever. Når alle har oprettet sig som brugere, tildeles de forskellige roller i redaktionerne – og arbejdet som producerende journalister kan begynde. Undervejs gemmer systemet alle kommentarer og elementer af dialog om research, kilder og produktion, så det er muligt at gå tilbage og se, hvordan beslutningerne blev taget.
I sidste ende kan produktionerne publiceres til et fælles klasse-forum – samt til et stort offentligt tilgængeligt mediearkiv.

Når læreren opretter et nyt hold i produktionssystemet, sendes der samtidig en mail med en række oplysninger – samt en vedhæftet vejledning til systemet. En tilsvarende vejledning – målrettet både elever og lærere - vil også være tilgængelig som pdf til download på denne side. Ganske snart vil der desuden blive udgivet en vejledningsvideo om systemet.

Lærer: Start projekt her